Πολιτική Απορρήτου

Κατανοούμε πλήρως πόσο σημαντική είναι η διακριτική διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες του δικτυακού τόπου. Στη βάση αυτή, δεσμεύόμαστε να προστατεύσουμε κάθε προσωπική πληροφορία σχετικά με την υγεία και συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Για κάθε αλλαγή του τρόπου διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών που επιβάλλεται είτε από το νόμο είτε από νέες καταστάσεις θα πληροφορούμε τους χρήστες του, ζητώντας ταυτόχρονα τη συγκατάθεση χρήσης με το νέο τρόπο των πληροφοριών που έχουν δοθεί πριν την αλλαγή αυτή.